Entradas

Mostrando entradas de septiembre, 2013

Distorcions cognitives

Imagen
Una distorsió cognitiva és una forma d'error en el processament d'informació. Aquestes percepcions i pensaments distorsionats que realitza el subjecte sobre si mateix, el món i el futur, el porten a desenvolupar estats d'ànim disfuncionals com: fòbies, depressió, problemes d'autoestima, obsessió, etcètera. A continuació, uns exemples: Interferència Arbitraria: Quan arribem a una conclusió o judici de forma ràpida o impulsiva, basant-nos en informació incompleta o errònia. Exemple: Quan una persona creu que els amics del seu enemic són també males persones. Abstracció selectiva o filtre mental: Enfocar-se exclusivament en certs aspectes, usualment negatius i pertorbadors, d'un esdeveniment, fet, circumstància o persona a exclusió d'altres característiques. Ex: Trec una mala nota a classe i ja crec que sóc un negat per a tot el cicle. Sobregeneralització: Prendre casos aïllats i generalitzar una conclusió vàlida per a tot. Ex: Com que he tingu