12 mar 2015

Grup de suport en l'empoderament de la codepèndencia


El dissabte 28 de març del 2015, us proposem una xerrada sobre què és i com gestionar els símptomes que comporta la codependència o dependència emocional (en la nostra exposició tractem aquests termes com a sinònims). Aquesta presentació forma part del programa que es proposa en la mateixa, dedicat a l'empoderament de la dependència emocional, donant pas si es desitja a la inclusió en un grup de suport anònim. El lloc de trobada serà la seu del GAG (Casal de Sant Andreu), que es troba en el carrer Sant Adrià nº20, de Barcelona. L'entrada és lliure i oberta a tots els públics.

La xerrada es divideix en tres parts:
  • Què és la dependència emocional, la seva etiologia i tractament.
  • Presentació del programa d'apoderament de la dependència emocional.
  • Espai obert per a preguntes.

El programa es durà a terme de manera interdisciplinària per professionals de diferents àrees, però enfocat primordialment des de la integració social i el desenvolupament de competències per incrementar l'autoestima i l'autonomia personal. Es tracta d'un projecte pilot que donaria començament aproximadament a principis d'abril i culminaria al juliol en unes jornades sobre la diversitat en les relacions afectives.

Aquesta activitat s'emmarca dins de les propostes de l'associació Encara en Acció. Per a més informació sobre el grup es pot visitar aquesta pàgina o enviar un correu electrònic a lobemir@gmail.com

Imatge de la xerrada sobre codependència a la seu del GAG (28/03/14)

1 mar 2015

Grupo de apoyo en el empoderamiento de la codependencia


El próximo miércoles 11 de marzo del 2015, os proponemos una charla sobre qué es y cómo gestionar los síntomas que conlleva la codependencia o dependencia emocional (en nuestra exposición tratamos estos términos como sinónimos). Dicha presentación forma parte del programa que se propone en la misma, dedicado al empoderamiento de la dependencia emocional, dando paso si se desea a la inclusión en un grupo de apoyo anónimo. El lugar de encuentro será la sede de Stop Sida, que se encuentra en la calle Diputación 183-185, entlo-2ª, de Barcelona. La entrada es libre y abierta a todos los públicos, pero, debido al espacio reducido de la sala, es imprescindible reservar asiento previamente escribiéndonos al correo lobemir@gmail.com

La charla se divide en tres partes:

  • Qué es la dependencia emocional, su etiología y tratamiento.
  • Presentación del programa de empoderamiento de la dependencia emocional.
  • Espacio abierto para preguntas.

El programa se llevará a cabo de manera interdisciplinar por profesionales de distintas áreas, pero enfocado primordialmente desde la integración social y el desarrollo de competencias para incrementar la autoestima y la autonomía personal. Se trata de un proyecto piloto que daría comienzo aproximadamente a finales de marzo y culminaría en julio en unas jornadas sobre la diversidad en las relaciones afectivas.

Esta actividad se enmarca dentro de las propuestas de la asociación Encara en Acció. Para más información sobre el grupo se puede visitar esta página o mandar un correo electrónico a lobemir@gmail.com